Útmutató

Korábban lehetőség volt a gazdálkodási naplónak, és a nitrát adatlapnak xml formátumban történő beküldésére is. Mivel az ÁNYK keretrendszer lehetőséget biztosít xml formátumú nyomtatványok - ÁNYK keretrendszeren belüli - beküldésére, ezen lehetőséget a hivatal megszüntette. Az xml fájl szerkezetének általános leírása itt található meg.
Lépések:
  • Töltse le a fejlesztéshez szükséges (beküldendő) nyomtatvány(oka)t innen.
  • Végezze el a telepítést a letöltési oldalon található leírás 1-4. pontjai alapján.
  • Nyissa meg a nyomtatványt és töltsön ki minden mezőt teszt adatokkal.
  • Készítsen a Szerviz / Fejlesztőknek / Teszt xml fájl készítése (.xml) menüpontban egy pelda.xml fájlt, amely tartalmazni fogja a kiválasztott nyomtatvány egyedi azonosítóit és az előzőekben beírt ellenőrzött értékeket is.
Az anyt_xml.doc 2.2.4.2. pontjában leírtakban a következő módosításokkal lehetséges a nyomtatvány azonosítóinak kinyomtatása.
  • Az Adatok / Üres nyomtatvány kinyomtatása menüpontban válassza ki a nyomtatandó nyomtatványt.
  • A megjelenő párbeszédpanelen a Beállítások gombra kattintva tegyen pipát a Közös azonosító vagy Belső azonosító nyomtatása négyzetbe.
A nyomtatványokat a beküldési időszak kezdetekor jelentetjük meg. Ezt megelőzően a fejlesztés megkezdéséhez közzétesszük a beküldendő nyomtatványok alapján generált meződefiníciós fájlt (MGSZH_nitrat2mdf.csv és MGSZH_gn3mdf.csv). A fájlok sorrendben tartalmazzák a nyomtatvány nevét, a mezők import azonosítóját, a mezők belső azonosítóját, az adattípust, a maximális mezőhosszt, a lap sorszámát, a sor számát, az oszlop számát, dinamikus laptulajdonságot, a külső azonosítót. A fentiek mellett közzétesszük pdf fájlban a nyomtatványok ÁNYK-ban megjelenő képét a közös azonosítók feltüntetésével (MGSZH_nitrat2.pdf és MGSZH_gn3.pdf).

Útmutató a nyomtatvány verziók változásaihoz


A nyomtatványokhoz tartozó kódszótárak elemeit, a megfelelő dokumentum, lista és verzió kiválasztásával lehet letölteni. A kódértékeket a generált pelda.xml alapján kell szerepeltetni a beküldendő xml fájlban.

Kódszótárak letöltése